כרטיסים כרטיסים

זוחלים

מחלקת בעלי חוליות שמאפייניהם הוא עור יבש מכוסה בקשקשים קרניים. חום גופם אינו קבוע ומושפע משינויי הטמפרטורות בסביבה בה נמצאים. רוב הזוחלים חיים ביבשה וחלקם הקטן חי במים כמו תנינים או צבי ים. רוב רובם של הזוחלים מטילים ביצים, והזוחל הבוקע ממנה כבר דומה להוריו. הזוחלים כולם נושמים באמצעות ריאות.
במחלקה זו כלולות סדרת הצבים, הקשקשאים (הכוללת את הלטאות והנחשים), התנינאים ומחודקי הראש.