כרטיסים כרטיסים

דו חיים ודגים

דגים היו בעלי החוליות הראשונים שנמצאו על פני כדור הארץ. מחלקה זו היא הגדולה מבין מחלקות החולייתנים. המאפיינים העיקריים של בני מחלקה זו הם שימוש בזימים לנשימה, כיסוי גוף עשוי קשקשים, תנועה מתבצעת באמצעות סנפירים והם אקטותרמיים (בעלי "דם קר"). רוב המינים נמצאים במים מתוקים או במים מלוחים ומעט מהם מסוגל להתקיים בשתי הסביבות.

מחלקת בעלי חוליות המהווה חוליית ביניים בין הדגים שמקום מחייתם במים ובין הזוחלים החיים ביבשה. הצעירים בהם עוברים מטמורפוזה )גלגול( מראשן הנושם באמצעות זימים
לבוגר הנושם באמצעות ריאות. עם זאת, מסוגלים בני הדו-חיים לנשום גם באמצעות עורם ולא התנתקו מתלותם במים, שכן זקוקים להם לשם התרבות והביצים שלהם זקוקות לסביבה מימית.
במחלקה מוגדרים יותר מ 3,000- מינים, בהם חסרי זנב כמו צפרדעים וקרפדות, בעלי זנב כמו סלמנדרות וטריטונים וחסרי רגליים כמו תולענים.