כרטיסים כרטיסים

בעלי כנף

לבני מחלקה זו שבקבוצת החולייתנים טמפרטורת גוף קבועה. כיסוי גופם הוא נוצות, שמטרתן העיקרית לשמור על חום הגוף, אך מעבר לכך הן גם אמצעי תקשורת ומסייעות בתנועה ובמעוף. פיהם של העופות בנוי מקור והוא חסר שיניים, זה מעוצב בהתאם לצרכיו של העוף ומסייע לו באיסוף, בפיצוח או בתלישת מזונו כמו גם בבניית קן ובהתגוננות. הגפיים האחוריות משמשות להליכה, ניתור ואף תנועת שחייה במים, והן מצופות בקשקשים קרניים דומים לאלה המצפים את עורם של הזוחלים. איבר תנועה זה מציג מגוון צורות המותאמות לאורח חייו של העוף – טפרים מאונקלים לדריסה, אצבעות ביניהן קרומי שחייה מסייעות בשחייה, רגליים ארוכות ושריריות מסייעות בריצה וכדומה. הגפיים הקדמיות הפכו לכנף המשמשת חלק ניכר מהעופות לתעופה, ואחרים גם בקפיצות, דאייה, ושחייה. כל העופות מתרבים בהטלת ביצים עליהן יש לדגור והן שונות מביצי הזוחלים בעובי קליפתן ובצורתן.