כרטיסים כרטיסים

זוחליםשרף עין-גדי / צפעון שחור

שם באנגליתIsraeli mole viper
שם מדעיAtractaspis engaddensis
משפחהצפעוניים
מצב שימור
LC
ללא חשש

מידע מעניין מידע מעניין

צורת הכשתו ייחודית: בניגוד לבני משפחת הצפעוניים האחרים, הוא אינו מסוגל לפעור את פיו כל כך ולכן שולף את אחת משיני הארס מבין שפתיו ודוקר את טרפו או את אויבו מהצד. העובדה שזנבו פחוס ומעוגל ודומה לראשו גרמה לא פעם לתאונות, כשאנשים חשבו שהם אוחזים בראשו אך הסתבר כי הם אוחזים בזנבו. כמו כן, בשל שיטת ההכשה הייחודית, גם אחיזת הראש מסוכנת.
מיתוס מוכר הוא שנחשים שחורים אינם ארסיים, שרף עין-גדי מוכיח את זה.

תפוצה
מסיני ועד ערב הסעודית. בארץ נמצא בערבה, בים המלח ודרך בקעת הירדן עד לגלבוע.
תפוצה
פעילות
יום
תוחלת חיים תוחלת חיים
מזון מזון
ניזון במכרסמים קטנים, עופות וזוחלים.
גודל גודל
עד 80 ס"מ.
זוחלים מידע

נחש ארסי, שחור וקצר. הראש מעוגל ומשוטח וקצה הזנב מעוגל גם כן, כך שיקשה להבדיל ביניהם. צורך הראש שונה מהמוכר בנחשים ארסיים, הלסת העליונה מכסה על הלסת התחתונה וראיית הנחש לקויה.
הנחש פעיל לילה ומבלה את רוב זמנו במחילות מתחת לקרקע. הנקבה מטילה 2-3 ביצים בלבד, ואלה מתבקעות לאחר שלושה חודשים, הצעירים בוקעים כשמערכת הארס מפותחת במלואה.

צילום:ראובן כהן.