כרטיסים כרטיסים

בעלי כנףמגלן קדוש

שם באנגליתSacred ibis
שם מדעיThreskiornis aethiopicus
משפחהכפניים
מצב שימור
LC
ללא חשש

מידע מעניין מידע מעניין

המגלן הקדוש האפריקני סימל את האל המצרי תחות.

תפוצה
אפריקה מדרום לסהרה, באסיה בדרום מזרח עירק.
תפוצה
פעילות
יום
תוחלת חיים תוחלת חיים
עד 20 שנים.
מזון מזון
חסרי חוליות, דגים ודוח-חיים קטנים.
גודל גודל
אורכו עד 75 ס"מ, משקלו מגיע עד 1.5 ק"ג.
בעלי כנף מידע

המגלן הקדוש בדומה לשאר בני הסוג נפוץ באזורים בהם מקווי מים רדודים. נוצות הגוף לבנות, הראש, הצוואר, הזנב והרגליים שחורים. אין הבדל במראה בין הזכר לנקבה, אך ממדי הגוף של הזכר גדולים מאלה של הנקבה. במהלך עונת החיזור והרבייה, הנקבות מגיעות אל מושבות הקינון של הזכרים, לאחר שהנקבה בוחרת בזכר המתאים לה בני הזוג עוברים לאזור קינון סמוך ושם בונים את קינם המשותף. הנקבות מטילות בממוצע 2 ביצים, אלה בוקעות לאחר 28 ימים ולאחר 48 ימים נוספים הצאצאים מוכנים ויוצאים לחייהם העצמאיים.

צילום:עודא ענאן.