כרטיסים כרטיסים

פעילויות חוגים וחוגי טבע

בתקופה שלאחר חופשת סוכות ועד לתום שנת הלימודים יתקיימו פעילויות של חוגים וחוגי טבע בגן החיות הלימודי.
פרטים יפורסמו באתר גן החיות הלימודי בהמשך.