כרטיסים כרטיסים

מידע למשפחות

מחיר כניסה מגיל שנתיים ומעלה: 45 ש"ח לכל מבקר

הנחה חיילים, סטודנטים, נכה, מלווה לנכה, אזרחים ותיקים – בהצגת תעודה מתאימה.

עולים חדשים עד שנה ראשונה בהצגת תעודת עולה כניסה בחינם.

משנה שניה עד חמישית בהצגה תעודה מתאימה ב 20 ש"ח.

תושב חוזר – כניסה בחינם בהצגת אישור מעיריית חיפה וספח תעודת זהות.

ילד מגיל שנתיים חייב בכרטיס. אי הצגת ספח תעודת זהות בקופות מחייבת בתשלום עבור הילד.

למנויים: אין הגבלה במספר הביקורים. הכניסה בשעות פעילות הקופה בלבד.

לרכישת מנוי, נא להצטייד בתעודת זהות עם ספח בו מפורטים שמות הילדים ותמונות פספורט לכל אחד.

עיתונאים בהצגת תעודה – כניסה חינם

מלווה לנכה – כניסה חינם, על התעודה צריך להיות רשום – פטור מתשלום עבור מלווה

כיתות בי"ס מחיפה למכון הביולוגי – 5 ש"ח

פרויקט פר"ח חונך/חניך/ידידים – 20 ש"ח