כרטיסים כרטיסים

בתי ספר ימי עיון למורים

צילום:ראובן כהן.