כרטיסים כרטיסים

בתי ספר המכון הביולוגי

 

צילום:ראובן כהן.