כרטיסים כרטיסים

בתי ספר

לביקורי בתי ספר אנו מציעים מספר מודלים של סיורים:

  • מודל משולב הדרכה – כולל מפגש עם מטפלי גן החיות וסיור מודרך בגן החיות ובגן הבוטני.
  • מודל ללא הדרכה – התלמידים יוכלו להוריד את חוברות הפעילות לביקור בגן החיות על פי הנושא שנבחר בבית הספר.
    יענו על עבודת ההכנה לקראת הביקור בגן החיות כבר בבית הספר. לאחר מכן, יגיעו אל גן החיות ויתחלקו לקבוצות, אז יבצעו את המשימות הייחודיות שנבנו לעבודה עצמאית בליווי והנחיית המורה מבית הספר. לסיום, בחזרתם אל בית הספר יערכו עבודה מסכמת.
  • ייחודיותן של יחידות ההוראה הפעילה היא בחיבור תחומי הדעת השונים, בעבודתם העצמאית של התלמידים, בעבודה השיתופית ובאינטראקטיביות שלהן.
  • יחידות ההוראה הפעילה מחולקות לפי נושאים ולפי רמות קושי, בהתאם לגיל התלמידים, מכיתות ג'-ח'.

 

 

צילום:מגי סירבלה