כרטיסים כרטיסים

אודות מטרות

מטרות הארגון

 • העלאת המודעות בקרב הציבור הרחב לנושאים: שימור והגנה על בעלי חיים ואיכות הסביבה
 • קביעת סטנדרטים ויזום חקיקה ואכיפה בתחום אחזקת בעלי חיים בשבי
 • פיתוח המקצועיות בנושא גני חיות
 • פיתוח מאגרי מידע משותפים
 • ייצוג גני החיות מול גופים לאומיים ובינלאומייםקביעת עקרונות ודרכי ביצוע בנושאי שימור
 • שיתוף בתוכניות שימור מקומיות, אזוריות ובינלאומיות, בדגש על תוכניות ריבוי וניהול אוסף זואולוגי
 • יצירת סדר עדיפויות בניהול אוספים זואולוגיים בארץ ובעולם והשפעה עליו
 • הטמעת המודעות לכך שגן החיות הוא חלק ממכלול גופים הפועלים למען שמירת טבע
 • קביעת סטנדרטים לשירות הקהל
 • ניצול יתרון גודל הארגון על ידי יצירת שותפות
 • ביצוע בקרה ופיקוח על גני החיות
 • שותפות בקביעת מדיניות שימור בעלי חיים בארץ

 

מטרות הגן

 • הקמת אוסף זואולוגי ואחזקתו בתנאי מחיה טובים, במאמץ לשמר בעלי חיים נדירים, המצויים בסכנת הכחדה, תוך שימת דגש על בעלי חיים ארץ ישראליים.
 • פיתוח הגן כאתר תיירות אטרקטיבי.
 • פיתוח וקיום פעולות חינוך והסברה, שמקרבות את הציבור הרחב לשמירה על הטבע ולהגנה על חיות הבר. העלאת המודעות לאיכות הסביבה ועידוד אהבה לבעלי החיים.
 • עידוד מעורבות קהילתית. קירוב אוכלוסיות מגוונות לפעילות חינוכית ותרבותית שווה לכל נפש. פיתוח תוכניות מיוחדות, הפותחות בפני אוכלוסיות שונות וחריגות אפשרויות ייחודיות
 • לטיפול וטיפוח, המשלבות מעורבות במרחבי גן החיות.
 • מחקר והשתתפות בפרויקטים לאומיים ובינלאומיים, של שימור, ריבוי והשבה לטבע של בעלי חיים שונים. עריכת עבודות מחקר תיאורטיות ויישומיות בזואולוגיה, ביולוגיה, וטרינריה, קיימות ואיכות הסביבה, תוך ניצול הידע הרב, שצבר צוות גן החיות בעבודת השדה.
 • יצירת מקום בילוי עשיר ומגוון בסביבה נאה ותרבותית, המדגישה ערכי טבע וסביבה.