ZOOLITLE

פינת הליטוף מאפשרת לילדים (וגם למבוגרים!) להתקרב לחיות עצמן, להחזיק את חלקן וללטף אותן בהנאה. החיות בפינת הליטוף הן רבות ומגוונות, כמו למשל: ארנבונים, שרקנים, אפרוחים, צביבשה, עזים, כבסים ועוד
ליטוף חיות מהווה ערך חינוכי והתפתחותי חשוב בקרב ילדים, מעבר להנאה המרובה שזה מסב להם

שעות פתיחה מיוחדות

של חודש אוגוסט (06-31/08/17) 

א'-ה'   11:00 - 13:00

           17:00 - 19:00

שישי   11:00 - 13:00

שבת   11:00 - 13:00

           14:00 - 16:00