ZOOLITLE

פינת הליטוף מאפשרת לילדים (וגם למבוגרים!) להתקרב לחיות עצמן, להחזיק את חלקן וללטף אותן בהנאה. החיות בפינת הליטוף הן רבות ומגוונות, כמו למשל: ארנבונים, שרקנים, אפרוחים, סוסי פוני, עגלים, פרות ועוד
ליטוף חיות מהווה ערך חינוכי והתפתחותי חשוב בקרב ילדים, מעבר להנאה המרובה שזה מסב להם

פינת הליטוף פתוחה   מ 11.00 עד 13.00