שמירה על הטבע בגן החיות חיפה

שימור- גן החיות מהווה מקום שימור למינים של בעלי חיים בסכנת הכחדה.
מינים רבים של בעלי חים מצויים כיום על סף הכחדה, וללא החזקתם ושמירתם בגני חיות היו נעלמים כליל.
להימצאותם של בעלי חיים כאלה בגני החיות חשיבות משולשת: ראשית, גן החיות מבטיח כך את המשך קיום המין, גם אם בכמות קטנה, ומאפשר את ההיכרות עמו; שנית, ישנם גני חיות המעורבים בפרויקטים של השבת חיות בר אל הטבע, במטרה להציל את המין מפני הכחדה; שלישית, גן החיות מביא להעלאת המודעות בציבור לסוגיה כולה.
גם כאן, לחוויה האישית ערך רב, שכן זו היא שעשויה להביא לגירוי מחשבתו של המבקר בגן החיות בנושא שמירת הטבע בחיי היומיום ועזרה לבעלי החיים שבסכנה.