חברות וארגונים

אחים בוגרים ואגודת הידידים- אקים בהצגת כרטיס חבר - כרטיס ב 20 ש"ח.

פרח ועולים חדשים (עד 5 שנים בארץ) בהצגת תעודה מתאימה: כרטיס ב 20 ש"ח.